mars 26, 2017

Pedagogikken


Maria Montessori (1870-1952)

Montessorifilosofien ble utformet av den italienske legen Maria Montessori (1870-1952). Montessoriskolens fremste kjennetegn er det spesielle montessorimateriellet og et grunnsyn som sier at alle elever er lærelystne og nysgjerrige av natur. De lærer av omgivelsene dersom det blir lagt til rette for det. Barn har også behov for å utvikle selvstendighet og for å kunne bevege seg. I skolealderen 6-12 år har de også et sterkt behov for å samarbeide med andre. Når barn er bråkete og destruktive, er det fordi de ikke får tilfredstilt sine grunnleggende behov i et ”tilrettelagt miljø”.

 

MED BEGREPET TILRETTELAGT MILJØ MENES AT…

· Læringsmiljøet består av klasserommet (eller andre læringsarenaer), læreren og materiellet.

· Omgivelsene er fysisk tilpasset elevene. De skal ha mulighet for å bevege seg, og det må være høvelige arbeidsplasser.

· Materiellet elevene bruker må være attraktivt og fange interessen. Det skal være sjølkontrollerende slik at elevene kan jobbe uavhengig og selvstendig.

· Alt av materiell og bøker skal være oversiktlig og systematisk ordnet, slik at det er lett å finne og lett å sette på plass.

· En vennlig atmosfære med disiplin og respekt er en viktig del av miljøet.

 

OM SKOLEN/SKOLEDAGEN
Klasserommet er møblert med et stort antall lave reoler som inneholder konkretiseringsmateriell i alle fag.  Elevene jobber på golvet på store tepper eller i sittegrupper. De har individuelle arbeidsplaner og velger om de vil være alene eller sammen med andre. De arbeider gjerne på tvers av alder, og finner selv et høvelig nivå eller hjelper hverandre. Læreren presenterer materiellet for mindre grupper av barn, og når de begynner å konsentrere seg om oppgaven, trekker han/hun seg tilbake og lar dem få arbeide videre i fred.

Det er ikke tavle eller kateter i et montessoriklasserom, og lærerens rolle er en annen enn i tradisjonell pedagogikk. Læreren er ikke kunnskapsformidler, men tilrettelegger og observatør. Han/hun må forutse elevens behov og vise vei fram til neste steg når eleven er moden for det.

Det må herske ro og konsentrasjon, og arbeidsøktene er lange. Det er bare en pause midt på dagen og den er på minst en time.

 

Tida etter pausen er først og fremst forbeholdt kroppsøving, praktisk/estetiske aktiviteter og ekskursjoner.

Lærerne utarbeider årsplaner basert på Læreplanen for montessoriskolen (som dekker Kunnskapsløftet 06) og montessorimateriell. Elevene ved skolen gjennomfører de samme kartleggingsprøvene og nasjonale prøvene som elevene i den offentlige skolen. Arbeidsmåtene som praktiseres og lærestoffet som vektlegges skiller seg fra den offentlige skolen, men innholdet er i høy grad det samme.

 

KJENNETEGN FOR MONTESSORISKOLEN

· Aldersblanding, minst 3 årskull i gruppa.

· Selvstendighet som viktigste målsetting.

· Individuelle opplæringsplaner.

· Elevene blir ikke undervist, de lærer selv.

· Lengre samlet arbeidstid, men stor grad av leksefrihet.