Nyheter

Her kan du lese siste nytt fra Sandnes Montessoriskole

Til alle medlemmer: Styret i Sandnes Montessoriskole anker avslag.

Skolestyret hadde møte tirsdag 12.12.2017 og behandlet brev fra Utdanningsdirektoratet(Udir) som avslår søknad om Montessori ungdomsskole på Sandnes. Skolestyret har vurdert begrunnelsen fra Udir og konkluderer med at skolen hadde fått godkjenning dersom Hadsel kommune ikke hadde argumentert mot opprettelsen. Skolestyret konkluderer med at Hadsel Kommunes saksfremstilling og Udirs påfølgende lovanvendelse, leder til feil konklusjon. Read more about Til alle medlemmer: Styret i Sandnes Montessoriskole anker avslag.[…]

Foreløpig avslag fra UDIR på skolesøknad

Styret har mottatt avslag fra Utdanningsdirektoratet på søknad om Montessori ungdomsskole på Langøya. Alle medlemmer som har interesse av å lese avslaget kan klikke her for å åpne brevet. Saken behandles i styremøte tirsdag 12.12.2017 og styret kommer tilbake med info senere om hva som skjer videre. Arbeidet om ny skole avsluttes ikke. Styret er tilgjengelige Read more about Foreløpig avslag fra UDIR på skolesøknad[…]

Blågrønn regjering – bra for friskole på Sandnes

Søknaden om friskole på Sandnes er fortsatt til behandling i Utdanningsdepartementet. Høstens valg har derfor vært  ekstra spennende for skoleforeningens medlemmer og  befolkningen på Langøya.  Dannelse av en blågrønn  regjering er positivt  for friskoleetablering, mens en Ap-dominert regjering ville  vært mot skoleplanene som på Langøya.  Styret i  Sandnes Montessoriforening er derfor glade for at arbeidet  Read more about Blågrønn regjering – bra for friskole på Sandnes[…]

Fantastisk oppslutning om skolestart høst 2017!

Fantastisk oppslutning om skolestart høst 2017! Skolen mottok fredag 31. mars de siste søknadene for 8. – 10. klasse på Sandnes. Oppslutningen har vært akkurat som i hele vinter: fantastisk. Over 80% av skolekretsen har valgt å søke Montessori fra høsten 2017 for 8-10.kl. Takk til alle som har sendt inn søknad eller støttet skolen Read more about Fantastisk oppslutning om skolestart høst 2017![…]