Avslag på skolesøknad klages inn til Kunnskapsdepartementet

Sandnes Montessoriskole har mottatt avslag på klagen til Utdanningsdirektoratet om etablering av Montessoriskole på Sandnes. Styret stiller seg uforstående til siste avslag da flere punkter i klagen fremdeles ikke er besvart, og klagen har nå gått videre til Kunnskapsdepartementet hvor vi ønsket at den skulle havne i utgangspunktet. Utdanningsdirektoratet har fremdeles lagt stor vekt på Les mer omAvslag på skolesøknad klages inn til Kunnskapsdepartementet[…]