Årsmøte i Sandnes Montessoriskole 23. februar kl 19:00

Det avholdes årsmøte i foreningen Sandnes Montessoriskole tirsdag 23. februar kl 19:00.Møtet arrangeres med styret samlet i Sandnesveien 83 mens medlemmer forsøkes tilrettelagt via Teams. De som er interessert må melde fra for å få tilsendt egen Teams-invitasjon. Møtested: Coronatiltak. Styret møter i Sandnesveien 83. Medlemmer melder seg på TEAMS. Saker til årsmøtet meldes til Les mer omÅrsmøte i Sandnes Montessoriskole 23. februar kl 19:00[…]

Årsmøte 19.02.2020 kl 19:00 på Skihuset

Saker til årsmøtet meldes til styret på post@sandnesms.no innen mandag 17.02.2020 Saksliste:07-2020 Valg av møteleder.08-2020: Valg av referent.09-2020: Godkjenne innkalling og saksliste.10-2020: Årsmelding og årsplan.11-2020: Valg av styremedlemmer, valgnemd, kasserer og styreleder. 12-2020: Valgnemd: valg av to personer for 1 år.13-2020: Revidert regnskap 2019 og budsjett for 2020.14-2020: Innmeldte saker Det blir mulighet for tegning av nye Les mer omÅrsmøte 19.02.2020 kl 19:00 på Skihuset[…]

Årsmøte i foreningen Sandnes Montessoriskole

Det kunngjøres med dette innkalling til åpent årsmøte i foreningen Sandnes Montessoriskole torsdag 28.02.2019 kl 18:00. Møtet er åpent for alle. Det blir mulighet for tegning av nye støttemedlemmer. Støttemedlemskap i foreningen er gratis. Møtested: Stålbrott skihus, Sandnes. Saker til årsmøtet meldes til styret på post@sandnesms.no innen mandag 21.02.2019 Saksliste: 08-2019: Valg av møteleder. 09-2019: Valg av referent. 10-2019: Les mer omÅrsmøte i foreningen Sandnes Montessoriskole[…]

Sandnes Montessoriskole har fått medhold i klagen hos Kunnskapsdepartementet

Foreningen Sandnes Montessoriskole har hatt møte 3.desember for å diskutere vedtaket fra Kunnskapsdepartementet om å gi foreningen medhold i klagesaken om opprettelse av Montessoriskole på Sandnes. Vi er svært glade for at godkjenningen endelig er på plass, og at arbeidet videre med å opprette et alternativt skoletilbud i Hadsel kommune endelig kan fortsette.   Bred Les mer omSandnes Montessoriskole har fått medhold i klagen hos Kunnskapsdepartementet[…]

Innkalling til årsmøte i foreningen Sandnes Montessoriskole

Det kunngjøres med dette innkalling til åpent årsmøte i foreningen Sandnes Montessoriskole mandag 30.04.2018 kl 18:00. Møtet er åpent for alle. Det blir mulighet for tegning av nye støttemedlemmer. Støttemedlemskap i foreningen er gratis. Møtested: Stålbrott skihus, Sandnes. Saker til årsmøtet meldes til styret på post@sandnesms.no innen mandag 23.04.2017 Saksliste: 20-2018: Valg av møteleder. 21-2018: Les mer omInnkalling til årsmøte i foreningen Sandnes Montessoriskole[…]

Avslag på skolesøknad klages inn til Kunnskapsdepartementet

Sandnes Montessoriskole har mottatt avslag på klagen til Utdanningsdirektoratet om etablering av Montessoriskole på Sandnes. Styret stiller seg uforstående til siste avslag da flere punkter i klagen fremdeles ikke er besvart, og klagen har nå gått videre til Kunnskapsdepartementet hvor vi ønsket at den skulle havne i utgangspunktet. Utdanningsdirektoratet har fremdeles lagt stor vekt på Les mer omAvslag på skolesøknad klages inn til Kunnskapsdepartementet[…]

Til alle medlemmer: Styret i Sandnes Montessoriskole anker avslag.

Skolestyret hadde møte tirsdag 12.12.2017 og behandlet brev fra Utdanningsdirektoratet(Udir) som avslår søknad om Montessori ungdomsskole på Sandnes. Skolestyret har vurdert begrunnelsen fra Udir og konkluderer med at skolen hadde fått godkjenning dersom Hadsel kommune ikke hadde argumentert mot opprettelsen. Skolestyret konkluderer med at Hadsel Kommunes saksfremstilling og Udirs påfølgende lovanvendelse, leder til feil konklusjon. Les mer omTil alle medlemmer: Styret i Sandnes Montessoriskole anker avslag.[…]

Foreløpig avslag fra UDIR på skolesøknad

Styret har mottatt avslag fra Utdanningsdirektoratet på søknad om Montessori ungdomsskole på Langøya. Alle medlemmer som har interesse av å lese avslaget kan klikke her for å åpne brevet. Saken behandles i styremøte tirsdag 12.12.2017 og styret kommer tilbake med info senere om hva som skjer videre. Arbeidet om ny skole avsluttes ikke. Styret er tilgjengelige Les mer omForeløpig avslag fra UDIR på skolesøknad[…]

Blågrønn regjering – bra for friskole på Sandnes

Søknaden om friskole på Sandnes er fortsatt til behandling i Utdanningsdepartementet. Høstens valg har derfor vært  ekstra spennende for skoleforeningens medlemmer og  befolkningen på Langøya.  Dannelse av en blågrønn  regjering er positivt  for friskoleetablering, mens en Ap-dominert regjering ville  vært mot skoleplanene som på Langøya.  Styret i  Sandnes Montessoriforening er derfor glade for at arbeidet  Les mer omBlågrønn regjering – bra for friskole på Sandnes[…]

Fantastisk oppslutning om skolestart høst 2017!

Fantastisk oppslutning om skolestart høst 2017! Skolen mottok fredag 31. mars de siste søknadene for 8. – 10. klasse på Sandnes. Oppslutningen har vært akkurat som i hele vinter: fantastisk. Over 80% av skolekretsen har valgt å søke Montessori fra høsten 2017 for 8-10.kl. Takk til alle som har sendt inn søknad eller støttet skolen Les mer omFantastisk oppslutning om skolestart høst 2017![…]