mars 26, 2017

Skolestyret

Styreleder: Håkon Østgård
Styremedlem: Katja Poriaz-Hjertaas
Styremedlem: Odd Martin Åsheim
Styremedlem: Marius Hov Lauritzen
Kasserer: Ole Johnny Dahl

Regnskapsfører: Økoråd Hadsel AS
Revisor: Revicom AS, Sortland

Du kan kontakte skolestyret ved å benytte kontaktskjema på forsiden.