Til alle medlemmer: Styret i Sandnes Montessoriskole anker avslag.

Skolestyret hadde møte tirsdag 12.12.2017 og behandlet brev fra Utdanningsdirektoratet(Udir) som avslår søknad om Montessori ungdomsskole på Sandnes. Skolestyret har vurdert begrunnelsen fra Udir og konkluderer med at skolen hadde fått godkjenning dersom Hadsel kommune ikke hadde argumentert mot opprettelsen. Skolestyret konkluderer med at Hadsel Kommunes saksfremstilling og Udirs påfølgende lovanvendelse, leder til feil konklusjon. Les mer omTil alle medlemmer: Styret i Sandnes Montessoriskole anker avslag.[…]

Foreløpig avslag fra UDIR på skolesøknad

Styret har mottatt avslag fra Utdanningsdirektoratet på søknad om Montessori ungdomsskole på Langøya. Alle medlemmer som har interesse av å lese avslaget kan klikke her for å åpne brevet. Saken behandles i styremøte tirsdag 12.12.2017 og styret kommer tilbake med info senere om hva som skjer videre. Arbeidet om ny skole avsluttes ikke. Styret er tilgjengelige Les mer omForeløpig avslag fra UDIR på skolesøknad[…]