Årsmøte 19.02.2020 kl 19:00 på Skihuset

Saker til årsmøtet meldes til styret på post@sandnesms.no innen mandag 17.02.2020 Saksliste:07-2020 Valg av møteleder.08-2020: Valg av referent.09-2020: Godkjenne innkalling og saksliste.10-2020: Årsmelding og årsplan.11-2020: Valg av styremedlemmer, valgnemd, kasserer og styreleder. 12-2020: Valgnemd: valg av to personer for 1 år.13-2020: Revidert regnskap 2019 og budsjett for 2020.14-2020: Innmeldte saker Det blir mulighet for tegning av nye Les mer omÅrsmøte 19.02.2020 kl 19:00 på Skihuset[…]