Vil du støtte ny skoleforening på Sandnes?

Foreningen Sandnes Montessoriskole ble etablert i januar 2017 og markerer organisering av det frivillige arbeidet med å beholde skoletilbudet på Søndre Langøy. Foreningen ønsker med dette å invitere unge og gamle til å tegne støttemedlemskap.

Etter mange år med forslag om nedleggelser ved den kommunale skolen på Sandnes starter arbeidet med å etablere en egen bygdeskole for Søndre Langøy skolekrets. Målet er å sikre barna i skolekretsen et 1-10 grunnskoletilbud som er styrt av foreldre og innbyggere i løpet 2017-2019.

Som en del av søknaden som skoleforeningen forbereder til Utdanningsdirektoratet, stilles det krav til startkapital innen søknadsfristen. Private og foreninger som ønsker det, kan gi et frivillig støttebidrag:

Vi håper at flest mulig vil støtte denne saken som er viktig for bygdas samhold og vekst i fremtiden.

  • Støttemedlemskap tegner du ved å sende epost til post@sandnesms.no.
  • Foreningen inviterer også til frivillig støttebidrag fra kr. 250 og oppover slik at skolen kommer i mål med startkapital. Beløpet kan innbetales til konto nr. 4750.47.50325 og merkes med navn slik at vi kan registrere deg.

Medlemskapet løper inntil oppsigelse og årskontingent for støttemedlem i 2017 er kr.0,-. Støttemedlemmer har ikke stemmerett på årsmøtet men kan stille til valg for tillitsverv.

Pengene skal benyttes til etablering og drift av skoletilbud på Sandnes i løpet av 2017 – 2019, eller avvikles slik at det kommer organisasjoner i bygda til gode i henhold til foreningsvedtektene.

Med vennlig hilsen
Sandnes FAU og Sandnes Montessoriskole