Avslag på skolesøknad klages inn til Kunnskapsdepartementet

Sandnes Montessoriskole har mottatt avslag på klagen til Utdanningsdirektoratet om etablering av Montessoriskole på Sandnes.

Styret stiller seg uforstående til siste avslag da flere punkter i klagen fremdeles ikke er besvart, og klagen har nå gått videre til Kunnskapsdepartementet hvor vi ønsket at den skulle havne i utgangspunktet.

Utdanningsdirektoratet har fremdeles lagt stor vekt på Hadsel Kommunes vanskelige økonomiske situasjon, samtidig som vi kan lese en artikkel i Vesterålens Avis’ papirutgave torsdag 1.mars 2018 med overskriften «Hadsel med «overskudd» på ni millioner i 2017″.

Vi stiller oss svært undrende til Hadsel kommunes motstand mot etablering av friskole i kommunen da dette vil være med på å gi et større mangfold og valgfrihet til innbyggerne i kommunen i form av alternativ pedagogisk retning.
Vi mener Hadsel kommune bør se på hva friskoler har tilført innbyggerne i nabokommunene Sortland, Andøy og Vågan.
Flere av Montessoriskolene melder om ventelister.

Foreldre og elever i Hadsel som ønsker seg en annen pedagogisk retning enn den offentlige skolen kan tilby, har ikke noe reelt alternativ fordi nærmeste friskole befinner seg på Jennestad (ca 40km fra kommunesenteret).
Sandnes Montessoriskole har blitt kontaktet av mange interesserte foreldre også utenfor skolekretsen på Søndre Langøy, noe som viser et økende behov for alternativer, og under etableringen av foreningen Sandnes Montessoriskole i januar 2017 ble det samlet inn over 100.000 kr i støtte til etableringen på 4 dager.

Vi er svært glade for at saksbehandlingen hos Utdanningsdirektoratet har gått raskt, og ser fram til behandling i kunnskapsdepartementet.