Årsmøte 19.02.2020 kl 19:00 på Skihuset

Saker til årsmøtet meldes til styret på post@sandnesms.no innen mandag 17.02.2020

Saksliste:
07-2020 Valg av møteleder.
08-2020: Valg av referent.
09-2020: Godkjenne innkalling og saksliste.
10-2020: Årsmelding og årsplan.
11-2020: Valg av styremedlemmer, valgnemd, kasserer og styreleder. 12-2020: Valgnemd: valg av to personer for 1 år.
13-2020: Revidert regnskap 2019 og budsjett for 2020.
14-2020: Innmeldte saker

Det blir mulighet for tegning av nye støttemedlemmer. Støttemedlemskap i foreningen er gratis. Vel møtt.