Fantastisk oppslutning om skolestart høst 2017!

Fantastisk oppslutning om skolestart høst 2017!

Skolen mottok fredag 31. mars de siste søknadene for 8. – 10. klasse på Sandnes. Oppslutningen har vært akkurat som i hele vinter: fantastisk. Over 80% av skolekretsen har valgt å søke Montessori fra høsten 2017 for 8-10.kl. Takk til alle som har sendt inn søknad eller støttet skolen på veien i vinter.

Takk også til de som har søkt om skoleplasser på 1.-7.kl, selv om vi ikke kan tilby skoleplasser her fra høsten 2017. Skolen vil ta kontakt med foreldregruppen 1.-7. når tilbudet blir etablert i fremtiden.

Skolestyret behandler søknadene i løpet av fire uker før søkerne får tilbud om skoleplass 1. mai. 2017.  Foreldrenes aksept av skoleplass må i år gjøres innen to uker. Ved behov blir det satt opp prioriterte ventelister.

Med vennlig hilsen
Skolestyret.