Blågrønn regjering – bra for friskole på Sandnes

Søknaden om friskole på Sandnes er fortsatt til behandling i Utdanningsdepartementet. Høstens valg har derfor vært  ekstra spennende for skoleforeningens medlemmer og  befolkningen på Langøya.  Dannelse av en blågrønn  regjering er positivt  for friskoleetablering, mens en Ap-dominert regjering ville  vært mot skoleplanene som på Langøya.  Styret i  Sandnes Montessoriforening er derfor glade for at arbeidet  med skole kan fortsette med fortsatt godt håp om  godkjenning.

Fra høsten 2017 og vinteren 2018 blir planarbeidet videreført med skolesøknad og med undervisningslokaler Foreningen skal arbeide for  alternative undervisningslokaler utenfor den kommunale  skolen og det nye målet er skolestart 2018.

Med ønske om en fin høst,
Hilsen Styret i Sandnes Montessoriforening