Til alle medlemmer: Styret i Sandnes Montessoriskole anker avslag.

Skolestyret hadde møte tirsdag 12.12.2017 og behandlet brev fra Utdanningsdirektoratet(Udir) som avslår søknad om Montessori ungdomsskole på Sandnes. Skolestyret har vurdert begrunnelsen fra Udir og konkluderer med at skolen hadde fått godkjenning dersom Hadsel kommune ikke hadde argumentert mot opprettelsen.

Skolestyret konkluderer med at Hadsel Kommunes saksfremstilling og Udirs påfølgende lovanvendelse, leder til feil konklusjon. Sammen med ny informasjon i saken, mener Styret det er riktig å få saken belyst ytterligere.

Det er foreningen Sandnes Montessoriskoles klare mening at kulturkommunen Hadsel trenger og har plass til en Friskole, på tvers av dagens ideologiske flertall i kommunestyret. På bakgrunn av dette besluttet styret å anke avslaget på til Kunnskapsdepartementet.

Med vennlig hilsen
Styret