Foreløpig avslag fra UDIR på skolesøknad

Styret har mottatt avslag fra Utdanningsdirektoratet på søknad om Montessori ungdomsskole på Langøya. Alle medlemmer som har interesse av å lese avslaget kan klikke her for å åpne brevet.
Saken behandles i styremøte tirsdag 12.12.2017 og styret kommer tilbake med info senere om hva som skjer videre. Arbeidet om ny skole avsluttes ikke.

Styret er tilgjengelige på post@sandnesms.no eller på telefon for deg som har spørsmål eller en god idè.

Med vennlig hilsen
Styret
Sandnes Montessoriskole