Årsmøte i Sandnes Montessoriskole 23. februar kl 19:00

Det avholdes årsmøte i foreningen Sandnes Montessoriskole tirsdag 23. februar kl 19:00.
Møtet arrangeres med styret samlet i Sandnesveien 83 mens medlemmer forsøkes tilrettelagt via Teams.

De som er interessert må melde fra for å få tilsendt egen Teams-invitasjon.

Møtested: Coronatiltak. Styret møter i Sandnesveien 83. Medlemmer melder seg på TEAMS.


Saker til årsmøtet meldes til styret på post@sandnesms.no innen søndag 21.02.2021

Saksliste:
01-2021: Valg av møteleder.
02-2021: Valg av referent.
03-2021: Godkjenne innkalling og saksliste.
04-2021: Årsmelding
05-2021: Årsplan. Forslag om pause i all aktivitet til august 2021 eller til corona er ferdig.
06-2021: Revidert regnskap og budsjett for 2020.
07-2021: Valgkomite. Valg av to personer for 1 år. Forslag til valgkomite 2021 er Marius Hov Lauritsen alene.
             07.A-2021: to styremedlemmer på valg. Styreleder Håkon Østgård og Styremedlem Odd Martin Åsheim.
             07.B-2021: valg av styrets leder for ett år.
             07.C -2021: valg av kasserer blant medlemmer og støttemedlemmer.
08-2021: Innmeldte saker.

Denne eposten er sendt ut til alle medlemmer og støttemedlemmer av foreningen. Dersom du ikke ønsker å motta flere henvendelser fra foreningen, kan du svare på denne eposten.

Velkommen til møte.

Mvh
Styret i Sandnes Montessoriskole