Innkalling til årsmøte i foreningen Sandnes Montessoriskole

Det kunngjøres med dette innkalling til åpent årsmøte i foreningen Sandnes Montessoriskole mandag 30.04.2018 kl 18:00. Møtet er åpent for alle. Det blir mulighet for tegning av nye støttemedlemmer. Støttemedlemskap i foreningen er gratis.

Møtested: Stålbrott skihus, Sandnes.

Saker til årsmøtet meldes til styret på post@sandnesms.no innen mandag 23.04.2017

Saksliste:

20-2018: Valg av møteleder.

21-2018: Valg av referent.22

22-2018: Godkjenne innkalling og saksliste.

23-2018: Årsmelding, årsplan og søknad til UDIR

24-2018: Utvidelse av styret. Fire varamedlemmer.

25-2018: Valgnemd: valg av to personer for 1 år.

26-2018: Revidert regnskap og budsjett for 2018.

27-2018: Innmeldte saker

 

Velkommen!

Last ned innkalling som PDF