Sandnes Montessoriskole har fått medhold i klagen hos Kunnskapsdepartementet

Foreningen Sandnes Montessoriskole har hatt møte 3.desember for å diskutere vedtaket fra Kunnskapsdepartementet om å gi foreningen medhold i klagesaken om opprettelse av Montessoriskole på Sandnes.

Vi er svært glade for at godkjenningen endelig er på plass, og at arbeidet videre med å opprette et alternativt skoletilbud i Hadsel kommune endelig kan fortsette.

 

Bred støtte

Helt siden foreningen ble opprettet for 2 år siden har vi fått svært mange positive tilbakemeldinger både fra nærmiljøet, men også fra andre steder i kommunen, til og med fra andre steder av landet.

Det viser seg at mange har oppdaget verdien av alternativ pedagogikk i grunnskolen, og at foreldrene selv ønsker å velge hvilken type opplæring barna skal få.

 

Valgfrihet

Vi tror at etableringen av Sandnes Montessoriskole vil gi kommunen et større mangfold, og et bredere skoletilbud enn vi har hatt tidligere. Erfaringen fra  våre nabokommuner viser at det er rom for et tilbud med alternativ pedagogikk til den offentlige skolen, og vi ser ingen grunn til at ikke innbyggerne i Hadsel også kan få det samme tilbudet.

 

Montessoripedagogikken bygger på et syn hvor barnet er i sentrum, og der sosial, emosjonell, fysisk og intellektuell utvikling er like viktige. Det handler om langt mer enn å oppdra barn til å kunne tilpasse seg normer, eller å være egnet til et bestemt yrke.
– Norsk Montessoriforbund

 

Prosessen med å finne lokaler er allerede i gang, og vi regner med å få etablert et godt samarbeid med Hadsel kommune.

Foreningen ønsker å rette en stor takk til alle våre støttespillere både fra innsamlingsaksjonen som også viste stor giverglede langt utenfor kommunens grenser, men også til Montessoriskolene i våre nabokommuner som har gitt oss svært verdifull hjelp i prosessen med å få godkjenningen i havn.

 

Vil du vite mer om Montessori?

Det finnes veldig mye nyttig informasjon for deg som ønsker å vite litt mer om hva det innebærer å gå på en Montessoriskole. Vi vil blandt annet trekke frem historien om Bergsbygda Montessoriskole i Porsgrunn som du kan se en presentasjon av under.
Videoen tar for seg litt av hvordan skolehverdagen til elevene er, og hvordan læremateriellet brukes.

Åpen dag

Montessoriskoler i nærheten arrangerer åpen dag fra tid til annen. Det anbefales å ta turen innom for eksempel Jennestad Montessoriskole nord for Sortland.

Her får man se hvordan undervisningen foregår, og se selv hvordan elevene bruker læremateriellet som Montessoripedagogikken er kjent for. Det er også en god anledning til å spørre pedagogene hvordan skolehverdagen til elevene er bygd opp.
Se deres nettsider www.jennestadms.no for mer informasjon om åpen dag.

 

Norsk Montessoriforbund

Norsk Montessoriforbund har også svært mye nyttig informasjon for deg som er ivirig etter å skaffe deg enda mer kunnskap om dette.

Et god start er videoen under som gir enda flere detaljer om hvordan pedagogikken er bygd opp, og hvordan pedagogene tenker når de skal bygge opp skolehverdagen

Artikkel hos Bladet Vesterålen (Pluss): Kunnskapsdepartementet godkjenner ungdomstrinn
Artikkel hos Vesterålen Online (Pluss): Innbyggerne fortjener alternativer