Årsmøte i foreningen Sandnes Montessoriskole

Det kunngjøres med dette innkalling til åpent årsmøte i foreningen Sandnes Montessoriskole torsdag 28.02.2019 kl 18:00. Møtet er åpent for alle. Det blir mulighet for tegning av nye støttemedlemmer. Støttemedlemskap i foreningen er gratis.

Møtested: Stålbrott skihus, Sandnes.

Saker til årsmøtet meldes til styret på post@sandnesms.no innen mandag 21.02.2019

Saksliste:

08-2019: Valg av møteleder.

09-2019: Valg av referent.

10-2019: Godkjenne innkalling og saksliste.

11-2019: Årsmelding, årsplan og søknad til UDIR

12-2019: Valgnemd: valg av to personer for 1 år.

13-2019: Revidert regnskap og budsjett for 2019.

14-2019: Innmeldte saker 

Velkommen!